Periodiske tjenester

Ås Eiendomsservice leverer tidsaktuelle tjenester som er av mer kortvarig eller forefallende art. Dette er tjenester som ikke inngår i det daglig renholdet, men som kan utføres etter periodiske eller tidsbegrensede avtaler.

Ås Eiendomsservice leverer bl. a. følgende periodiske tjenester:

•    Hovedrengjøring
•    Byggrenhold
•    Møbelrens
•    Tepperens
•    Gulvbehandling, boning av gulv.
•    Vindusrengjøring utvendig og innvendig.

Begrepet  hovedrengjøring betegner vanligvis nedvasking av lokaler som er i bruk. En grundig gjennomgang av alle arealer er ofte en forutsetning for et godt innemiljø. Vi kan levere hovedrengjøring til alle typer bygg. Dette vil vanligvis være etter en full gjennomgang av tak, vegger, gulv og fastmontert inventar. Tilbud i hht. befaring.
Ring oss på +47 94 31 97 40